สีชุบโลหะ เหรียญรางวัล เข็มกลัด พวงกุญแจ และงานโลหะที่ระลึกอื่นๆ เราจะนำตัวงานไปชุบตามสีโลหะต่างๆ สีก็จะออกมาตามสีโลหะนั้นๆ เช่น โลหะซิงค์อัลลอย ตัวชิ้นงานก่อนชุบ เนื้อโลหะจะมีสีเงินเทาๆ พอไปชุบโลหะสีทองแดง

สีชุบโลหะ เหรียญรางวัล เข็มกลัด พวงกุญแจ และงานโลหะที่ระลึกอื่นๆ เราจะนำตัวงานไปชุบตามสีโลหะต่างๆ สีก็จะออกมาตามสีโลหะนั้นๆ เช่น โลหะซิงค์อัลลอย ตัวชิ้นงานก่อนชุบ เนื้อโลหะจะมีสีเงินเทาๆ พอไปชุบโลหะสีทองแดง

สีชุบโลหะ เหรียญรางวัล เข็มกลัด พวงกุญแจ และงานโลหะที่ระลึกอื่นๆ เราจะนำตัวงานไปชุบตามสีโลหะต่างๆ สีก็จะออกมาตามสีโลหะนั้นๆ เช่น โลหะซิงค์อัลลอย ตัวชิ้นงานก่อนชุบ เนื้อโลหะจะมีสีเงินเทาๆ พอไปชุบโลหะสีทองแดง

img_4993

img_4990

img_4987

img_4989

img_4994

img_4991

img_4992

img_5001

img_4996

black

img_4999

img_4997

img_4995

img_4998

img_5002

    สีชุบโลหะ เหรียญรางวัล เข็มกลัด พวงกุญแจ และงานโลหะที่ระลึกอื่นๆ เราจะนำตัวงานไปชุบตามสีโลหะต่างๆ สีก็จะออกมาตามสีโลหะนั้นๆ เช่น โลหะซิงค์อัลลอย ตัวชิ้นงานก่อนชุบ เนื้อโลหะจะมีสีเงินเทาๆ พอไปชุบโลหะสีทองแดง