ราคาเข็มกลัด/ป้ายชื่อ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.เข็มกลัดโลหะผลิตบล็อคยาง

ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 7-60 วัน

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะผสม

< ขนาด 3.cm หนา 2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด

จำนวน/ราคา :

100  ชิ้น/ชิ้นละ  80฿ (ค่าบล็อค 2,500฿ )

200  ชิ้น/ชิ้นละ  70฿ (ค่าบล็อค 2,500฿ )

300  ชิ้น/ชิ้นละ  60฿ (ฟรีค่าบล็อค 300 ชิ้นขึ้นไป)

500  ชิ้น/ชิ้นละ  50฿

1,000  ชิ้น/ชิ้นละ 40฿

2,000  ชิ้น/ชิ้นละ  30฿

3,000  ชิ้น/ชิ้นละ  25฿

5,000  ชิ้น/ชิ้นละ  20฿

หมายเหตุ :

< มีค่าบล็อค(ไม่ถึง 300 ชิ้น ค่าบล็อค 2,500 ฿)

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : เข็มกลัดโลหะผลิตบล็อคยาง

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะผสม

< ขนาด 3.cm หนา 2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด

2.เข็มกลัดโลหะผลิตบล็อคเหล็ก

ผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 30-60 วัน

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะซิงค์อัลลอย

< ขนาด 3.cm หนา1-2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด

จำนวน/ราคา :

300  ชิ้น/ชิ้นละ 70฿

500  ชิ้น/ชิ้นละ 65฿

1,000  ชิ้น/ชิ้นละ 60฿

2,000  ชิ้น/ชิ้นละ  55฿

3,000  ชิ้น/ชิ้นละ  50฿

5,000  ชิ้น/ชิ้นละ  45฿

8,000  ชิ้น/ชิ้นละ  40฿

10,000 ชิ้น/ชิ้นละ 35฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : เข็มกลัดโลหะผลิตบล็อคเหล็ก

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะซิงค์อัลลอย

< ขนาด 3.cm หนา1-2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด

3.เข็มกลัดป้ายชื่อทองเหลือง/สแตนเลท

ผลิตขั้นต่ำ 10 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 7-60 วัน

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะทองเหลือง/สแตนเลท

< ขนาด 7×2.5.cm หนา 1-2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿) 

จำนวน/ราคา :

10  ชิ้น/ชิ้นละ 400฿

20  ชิ้น/ชิ้นละ 250฿

50  ชิ้น/ชิ้นละ 180฿

100  ชิ้น/ชิ้นละ 150฿

200  ชิ้น/ชิ้นละ 130฿

300  ชิ้น/ชิ้นละ 120฿

500  ขึ้นไป/ชิ้นละ 90฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< งานกัดกรดหรือไดคัท(ราคาเท่ากัน)

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : เข็มกลัดป้ายชื่อทองเหลือง

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะทองเหลือง

< ขนาด 7×2.5.cm หนา 1-2.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿) 

4.เข็มกลัดพิมพ์สี

ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 3-60 วัน

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะเหล็ก/พลาสติก

< ขนาด 4.4.cm หนา 5.mm

< ด้านหน้า พิมพ์ดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿)

จำนวน/ราคา :

100 ชิ้น/ ชิ้นละ 20฿

300 ชิ้น/ ชิ้นละ 15฿

500 ชิ้น/ ชิ้นละ 12฿

1,000 ชิ้น/ ชิ้นละ 10฿

3,000 ชิ้นขึ้นไป 9 ฿

5,000 ชิ้น/ ชิ้นละ 8฿

8,000 ชิ้น/ ชิ้นละ 7฿

10,000 ชิ้นขึ้นไป 6 ฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาเข็มกลัดพิมพ์สีขึ้นอยู่กับขนาดของเข็มกลัด(3.2.cm,4.4.cm,5.8.cm)

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : เข็มกลัดพิมพ์สี

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะเหล็ก/พลาสติก

< ขนาด 4.4.cm หนา 5.mm

< ด้านหน้า พิมพ์ดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿) 

เข็มกลัดพิมพ์สี

5.เข็มกลัดป้ายชื่อสำเร็จรูป

ผลิตขั้นต่ำ 10 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 3-60 วัน

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะอลูมิเนียม

< ขนาด 7×2.5.cm หนา 2-3.mm

< ด้านหน้า สกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿) 

จำนวน/ราคา :

10 ชิ้น/ ชิ้นละ 300฿

20 ชิ้น/ ชิ้นละ 200฿

50 ชิ้น/ ชิ้นละ 160฿

100 ชิ้น/ ชิ้นละ 120฿

200 ชิ้น/ ชิ้นละ 110฿

300 ชิ้น/ ชิ้นละ 100฿

500 ขึ้นไปชิ้นละ 80฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : เข็มกลัดป้ายชื่อสำเร็จรูป

รูปแบบ :

< เข็มกลัดเนื้อโลหะอลูมิเนียม

< ขนาด 7×2.5.cm หนา 2-3.mm

< ด้านหน้า สกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ติดเข็มกลัด(แม่เหล็ก+30฿)