ราคาพวงกุญแจ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.พวงกุญแจโลหะผลิตบล็อคยาง

ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 7-60 วัน

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อโลหะผสม

< ขนาด 4.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ลงสีไม่เกิน 4 สี

จำนวน/ราคา :

100 ชิ้น/ชิ้นละ  80฿ (ค่าบล็อค 2,500 ฿)

200 ชิ้น/ชิ้นละ  70฿ (ค่าบล็อค 2,500 ฿)

300  ชิ้น/ชิ้นละ  60฿ (ฟรีค่าบล็อค 300 ชิ้นขึ้นไป)

500  ชิ้น/ชิ้นละ  50฿

1,000  ชิ้น/ชิ้นละ 40฿

2,000  ชิ้น/ชิ้นละ 30฿

3,000  ชิ้น/ชิ้นละ  25฿

5,000  ชิ้น/ชิ้นละ  20฿

หมายเหตุ :

< มีค่าบล็อค (ไม่ถึง 300 ชิ้น ค่าบล็อค 2,500 ฿)

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : พวงกุญแจโลหะผลิตบล็อคยาง

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อโลหะผสม

< ขนาด 4.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ลงสีไม่เกิน 4 สี

ผลิต พวงกุญแจโลหะ รับทำ พวงกุญแจโลหะ สั่งทำ พวงกุญแจ โลหะ พวงกุญแจ

2.พวงกุญแจโลหะผลิตบล็อคเหล็ก

ผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 30-60 วัน

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อโลหะซิงค์อัลลอย

< ขนาด 4.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ไม่ลงสีพื้นทราย

จำนวน/ราคา :

300  ชิ้น/ชิ้นละ 70฿

500  ชิ้น/ชิ้นละ 65฿

1,000  ชิ้น/ชิ้นละ 60฿

2,000  ชิ้น/ชิ้นละ  55฿

3,000  ชิ้น/ชิ้นละ  50฿

5,000  ชิ้น/ชิ้นละ  45฿

8,000  ชิ้น/ชิ้นละ  40฿

10,000 ชิ้น/ชิ้นละ 35฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : พวงกุญแจโลหะผลิตบล็อคเหล็ก

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อโลหะซิงค์อัลลอย

< ขนาด 4.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า ลงสีไม่เกิน 4 สี

< ด้านหลัง ไม่ลงสีพื้นทราย

3.พวงกุญแจอะคริลิค 

ผลิตขั้นต่ำ 10 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 7-60 วัน

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้ออะคริลิค

< ขนาด 5.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า สกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่ลงสี

จำนวน/ราคา :

10   ชิ้น/ชิ้นละ  250฿

20   ชิ้น/ชิ้นละ  200฿

30   ชิ้น/ชิ้นละ  150฿

50   ชิ้น/ชิ้นละ  100฿

100 ชิ้น/ชิ้นละ  80฿

200 ชิ้น/ชิ้นละ  60฿

300 ชิ้น/ชิ้นละ  55฿

500 ชิ้น/ชิ้นละ  50฿

1,000 ชิ้น/ชิ้นละ  45฿

2,000 ชิ้น/ชิ้นละ  40฿             

3,000 ชิ้นขึ้นไป  35฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : พวงกุญแจอะคริลิค

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้ออะคริลิค

< ขนาด 5.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า สกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่ลงสี

4.พวงกุญแจยาง(PVC)

ผลิตขั้นต่ำ 500 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต 30-60 วัน

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อยาง(PVC)

< ขนาด 6.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า หยอดสีไม่เกิน 5 สี

< ด้านหลัง ไม่ลงสี

จำนวน/ราคา :

500  ชิ้น/ชิ้นละ  38฿

1,000  ชิ้น/ชิ้นละ  35฿

2,000  ชิ้น/ชิ้นละ  28฿

3,000  ชิ้น/ชิ้นละ  25฿

5,000  ชิ้น/ชิ้นละ  20฿

10,000  ชิ้น/ชิ้นละ 12฿

หมายเหตุ :

< ไม่มีค่าบล็อค

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : พวงกุญแจยาง(PVC)

รูปแบบ :

< พวงกุญแจเนื้อยาง(PVC)

< ขนาด 6.cm หนา 3.mm

< ด้านหน้า หยอดสีไม่เกิน 5 สี

< ด้านหลัง ไม่ลงสี