ราคาโล่รางวัล

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โล่รางวัลอคิลิคมาตราฐาน

ผลิตขั้นต่ำ 1 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต  3-60 วัน

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรงตามแบบ (Code : TAS 01-TAS 36)

< โล่รางวัลขนาดสูง 7″ หนา 15.mm

< ด้านหน้า ข้อความยิงเลเซอร์ 2 สีหรือสกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่มีข้อความ

จำนวน/ราคา :

5   โล่/โล่ละ 1,300฿

15 โล่/โล่ละ 1,150฿

25 โล่/โล่ละ 950฿

50 โล่/โล่ละ 850฿

51โล่ขึ้นไป/สอบถามราคา

หมายเหตุ :

< ราคาเพิ่มเติม

  1. ความหนา 10 มิล -ลด 50 บาท
  2. ติดแผ่นฮิตเพลท -ลด 50 บาท
  3. จำนวนสีเลเซอร์เกิน 2 สี  +เพิ่มสีล่ะ 20 บาท
  4. ความสูงตัวโล่รางวัลสูงขึ้น +เพิ่มนิ้วล่ะ 100 บาท
  5. โล่รางวัลทรงที่ต้องเจียรเหลี่ยม +เพิ่ม 80-100 บาท

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : โล่รางวัลอะคริลิคมาตราฐาน

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรงตามแบบ (Code : TAS 01-TAS 36)

< โล่รางวัลขนาดสูง 7″ หนา 15.mm

< ด้านหน้า ข้อความยิงเลเซอร์ 2 สีหรือสกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่มีข้อความ

รูปภาพโล่รางวัลอะคริลิคแบบมาตราฐาน

โล่รางวัลอะคริลิคแบบพิเศษ

ผลิตขั้นต่ำ 1 ชิ้น

ระยะเวลาผลิต  3-60 วัน

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรงแบบพิเศษ

< โล่รางวัลขนาดสูง 7″ หนา 15.mm

< ด้านหน้า ข้อความยิงเลเซอร์ 2 สีหรือสกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่มีข้อความ

จำนวน/ราคา :

5   โล่/โล่ละ 1400฿

15 โล่/โล่ละ 1,250฿

25 โล่/โล่ละ 950฿

50 โล่/โล่ละ 850฿

51โล่ขึ้นไป/สอบถามราคา

หมายเหตุ :

< ราคาเพิ่มเติม

  1. ความหนา 10 มิล -ลด 50 บาท
  2. ติดแผ่นฮิตเพลท -ลด 50 บาท
  3. จำนวนสีเลเซอร์เกิน 2 สี  +เพิ่มสีล่ะ 20 บาท
  4. ความสูงตัวโล่รางวัลสูงขึ้น +เพิ่มนิ้วล่ะ 100 บาท
  5. โล่รางวัลทรงที่ต้องเจียรเหลี่ยม +เพิ่ม 80-100 บาท

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

ตัวอย่าง : โล่รางวัลอะคริลิคแบบพิเศษ

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรงแบบพิเศษ

< โล่รางวัลขนาดสูง 7″ หนา 15.mm

< ด้านหน้า ข้อความยิงเลเซอร์ 2 สีหรือสกรีนดิจิตอลไม่จำกัดสี

< ด้านหลัง ไม่มีข้อความ

ผลิตจำหน่ายโล่รางวัล โล่ห์รางวัล,โล่รางวัลอะคริลิค,โล่รางวัล อะคิลิค,ของรางวัล

โล่รางวัลคริสตัล

ผลิตขั้นต่ำ  ชิ้น

ระยะเวลาผลิต   วัน

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรง

< โล่รางวัลขนาดสูง

< ด้านหน้า

< ด้านหลัง

จำนวน/ราคา :

5   โล่/โล่ละ   ฿

15 โล่/โล่ละ    ฿

25 โล่/โล่ละ    ฿

50 โล่/โล่ละ  ฿

51โล่ขึ้นไป/สอบถามราคา

หมายเหตุ :

< ราคาเพิ่มเติม

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า

โล่รางวัลไม้

ผลิตขั้นต่ำ  ชิ้น

ระยะเวลาผลิต   วัน

รูปแบบ :

<โล่รางวัลรูปทรง

< โล่รางวัลขนาดสูง

< ด้านหน้า

< ด้านหลัง

จำนวน/ราคา :

5   โล่/โล่ละ   ฿

15 โล่/โล่ละ    ฿

25 โล่/โล่ละ    ฿

50 โล่/โล่ละ  ฿

51โล่ขึ้นไป/สอบถามราคา

หมายเหตุ :

< ราคาเพิ่มเติม

< ราคาข้างต้นเป็นราคากลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและงบประมาณลูกค้า